ANĐEO - PRIJATELJ I RATNIK

Voditelj programa​

Karlo Rapljan - potpredsjednik udruge Eho

Datum održavanja

1. predavanje 8. prosinca 2022.
2. predavanje 15. prosinca

19:00 - 20:30 h

Lokacija

Online preko Zoom aplikacije​

Kotizacija

150 kn (plaćanje prije početka programa)

Za prijavu je dovoljno popuniti obrazac na dnu stranice koji će stići na našu email adresu. Odgovor će stići na vašu email adresu u roku od max. 24 h. Ako ne stigne, provjerite neželjenu poštu.

 • u cijenu su uključeni PDF materijali i snimka dostupna mjesec dana
 • plaćanje prije početka programa

OPIS programa


Još kao mala djeca susreli smo se s molitvom „Anđele, čuvaru mili“ i na tome je naše znanje o anđelima i naš odnos s anđelom čuvarom stao. 

Znaš li da se anđeli u Bibliji spominju preko 300 puta?
Znaš li da su se mnoge ključne stvari u Starom i Novom zavjetu dogodile upravo posredstvom anđela? 
Znaš li da su mnoge važne osobe u Bibliji, kao i sveci kasnije, imali direktnu komunikaciju s anđelima koji su im pomagali?

Bog nam je darovao svoje anđele kako bi nam bili na pomoć u ovoj „dolini suza“ i kako bi nas neprestano upućivali na Boga i vodili k Njemu. Bog je toliko ljubio čovjeka da mu je darovao anđela kojeg je pozvao na prijateljstvo i borbu za njegov život. 

Što ako ti tvoj anđeo želi i može pomagati više nego što mu dopuštaš i sjetiš se?

Što ako te anđeli mogu i žele zaštititi od zla, mnogih boli i teških situacija?

Što ako propuštaš sve to samo zato što se nikada nisi malo više potrudio/potrudila?

Potrudi se sada – upoznaj anđela,  svog prijatelja i ratnika!

TEME KOJE ĆEMO OBRADITI

 • Stvaranje neba
 • Tko su anđeli
 • Anđeli u Katoličkoj Crkvi vs. New Age
 • Anđeoski korovi
 • Anđeli u Svetom pismu
 • Anđeli u Katekizmu Katoličke Crkve
 • Ukazanja anđela
 • Anđeli bliski prijatelji u životu svetaca
 • Tvoj anđeo čuvar

 

„Nauk Crkve o anđelima jest nešto najdivnije i najutješnije, no nažalost mnogi kršćani tek površno poznaju divan svijet anđela. Znaju tek malo o ovim divnim blaženim duhovima, malo ih vole i tek im se rijetko mole. Kao posljedicu toga gube bezbroj blagoslova koje vrlo lako mogu uživati i postaju žrtvom bezbrojnih nevolja koje su vrlo lako mogli izbjeći“. (Otac O’Sullivan). 

Ako želiš naučiti sve o svom anđelu čuvaru i produbiti vaš odnos, ovo je program za tebe!