Autor objava: Dorja Šlogar

“Sve mogu u Onome koji me jača!“ (Fil 4,13)

Autor objava: Dorja Šlogar

“Sve mogu u Onome koji me jača!“ (Fil 4,13)

Eho konferencija 2018

Eho konferencija 2018 - Evo, činim nešto novo!