Autor objava: Mirjana

"Sva radost tvoja neka bude Jahve: on će ispuniti želje tvoga srca! " (Ps 37,4)

Autor objava: Mirjana

"Sva radost tvoja neka bude Jahve: on će ispuniti želje tvoga srca! " (Ps 37,4)

Eho konferencija 2018

Eho konferencija 2018 - Evo, činim nešto novo!