Kategorija -

Dnevna čitanja

Dnevna čitanja

Iz današnjeg evanđelja – 12. 1. 2017.

Iz današnjeg evanđelja – 12. 1. 2017.

Gubavac iz ove priče nimalo ne dovodi u pitanje Isusovu vlast nad bolešću i sposobnost da ga ozdravi.
read more
Iz današnjeg evanđelja – 11. 1. 2017.

Iz današnjeg evanđelja – 11. 1. 2017.

Ali tu je ključ – vjera. Rekao je na jednom mjestu da ako ćemo imati makar malo vjere, brda ćemo premještati.
read more
Iz današnjeg evanđelja – 10. 1. 2017.

Iz današnjeg evanđelja – 10. 1. 2017.

Piše i da je Isus rekao da ćemo činiti djela koja je On činio, čak i veća! Nije se šalio, mislio je ozbiljno. Gdje su ta djela?
read more
Iz današnjeg evanđelja – 9. 1. 2017.

Iz današnjeg evanđelja – 9. 1. 2017.

Koliko sam fascinirana Stvoriteljem svega što me oduševljava?
read more
Iz današnjeg evanđelja – 8. 1. 2017.

Iz današnjeg evanđelja – 8. 1. 2017.

Dovoljna nam je samo njegova ljubav. Bez obzira na naše grijehe, mi smo ljubljeni. Pokušajmo sada zastati u toj istini i postati svjesni da smo ljubljeni i da Bog uživa u nama.
read more
Iz današnjeg evanđelja – 7. 1. 2017.

Iz današnjeg evanđelja – 7. 1. 2017.

Pavao kaže: „Za slobodu nas Krist oslobodi.“ Zašto se onda bojati mišljenja ljudi koji možda dvije sekunde razmišljaju o tebi kada Otac cijelo vrijeme misli najbolje o tebi?
read more