Kategorija -

Dnevna čitanja

Dnevna čitanja

Iz današnjeg evanđelja – 22. 6. 2016.

Iz današnjeg evanđelja – 22. 6. 2016.

Matej 7, 15-20
“Po plodovima ćete ih njihovim prepoznati.”
read more
Iz današnjeg evanđelja – 21. 6. 2016.

Iz današnjeg evanđelja – 21. 6. 2016.

Matej 7, 6.12-14
“Sve što želite da ljudi vama čine, činite i vi njima.”
read more
Iz današnjeg evanđelja – 20. 6. 2016.

Iz današnjeg evanđelja – 20. 6. 2016.

Matej 7, 1-5
“Izvadi najprije brvno iz oka svoga!”
read more
Iz današnjeg evanđelja – 19. 6. 2016.

Iz današnjeg evanđelja – 19. 6. 2016.

Luka 9, 18-24
“Ti si Krist – Pomazanik Božji! Treba da Sin Čovječji mnogo pretrpi.”
read more
Iz današnjeg evanđelja – 18. 6. 2016.

Iz današnjeg evanđelja – 18. 6. 2016.

Matej 6, 24-34
“Ne budite zabrinuti za sutra!”
read more
Iz današnjeg evanđelja – 17. 6. 2016.

Iz današnjeg evanđelja – 17. 6. 2016.

Matej 6, 19-23
“Gdje ti je blago, ondje će ti biti i srce.”
read more