Kategorija -

Dnevna čitanja

Dnevna čitanja

Iz današnjeg evanđelja – 25. 5. 2016.

Iz današnjeg evanđelja – 25. 5. 2016.

Marko 10, 32-45
“Evo, uzlazimo u Jeruzalem i Sin Čovječji bit će predan.”
read more
Iz današnjeg evanđelja – 24. 5. 2016.

Iz današnjeg evanđelja – 24. 5. 2016.

Marko 10, 28-31
“Primit ćete – s progonima – sada stostruko i u budućem vijeku život vječni.”
read more
Iz današnjeg evanđelja – 23. 5. 2016.

Iz današnjeg evanđelja – 23. 5. 2016.

Marko 10, 17-27
“Što imaš, prodaj i idi za mnom!”
read more
Iz današnjeg evanđelja – 22. 5. 2016.

Iz današnjeg evanđelja – 22. 5. 2016.

Ivan 16, 12-15
“Sve što ima Otac, moje je; Duh Sveti od mojega će uzimati i navješćivati vama.”
read more