Misao dana – 5. 7. 2018.

Ne možemo moliti jednom tjedno i očekivati za to neku duhovnu formu. Potrebno nam je svakodnevno vrijeme s Gospodinom.

Misao dana – 4. 7. 2018.

Molitva je odnos s Bogom, dvosmjerna komunikacija. Ako iz toga isključimo Boga, naravno da mu nije milo.

Misao dana – 2. 7. 2018.

Ako sam spreman biti s njim u slavi i pobjedi, jesam li spreman biti s njim u progonstvu, neprihvaćanju, u trpljenju?

Misao dana – 1. 7. 2018.

U našoj vjeri uvijek će biti onih koji će to htjeti srušiti, koji će nam govoriti da to nije moguće.

Misao dana – 29. 6. 2018.

Danas ljudi govore svašta o Isusu, neki kažu da je Bog, neki kažu da je mudar čovjek, neki da je bio samo luđak koji je vjerovao u utopiju, neki da je prorok.

Misao dana – 28. 6. 2018.

Božja riječ kaže da je strah Božji početak mudrosti, početak spoznaje, a lud čovjek prezire pouku.

Misao dana – 26. 6. 2018.

Gospodin nas u takvim situacijama želi ohrabriti da možemo izdržati čekanje rješenja koje će sigurno doći.

Misao dana – 24. 6. 2018.

Iako možda u svjetovnim očima naš posao ne izgleda veliko ili uspješno, ne očajavajmo jer naša nagrada je u Bogu!

Misao dana – 19. 6. 2018.

Koliko puta do sada nisam dao priliku nekome jer sam već imao svoje mišljenje o njemu ili sam poznavao njegovu prošlost?

Misao dana – 15. 6. 2018.

Okruži se ljudima koji će te ohrabrivati na tvom putu i koji će ti biti oslonac u tvojim posustajanjima.