Eho 2014.

Eho 2014.

Eho 2014.

Svi te traže!

Mk 1, 37

Svi te traže! Prvi Eho bio je zanimljivo novo iskustvo koje nas je sve obogatilo i potaknulo na daljnji rad. Prvi put se takva konferencija za mlade održala u Hrvatskoj, a odaziv je bio mnogo veći no što smo mogli i zamisliti. Bog uvijek daje više!
Tema je bila „Svi te traže“, a naglasak je bio upravo na tome da svi traže Boga. Postoji ta neka duhovna žeđ, koje neki možda nisu svjesni, ali ona ipak postoji i cijeli život ju pokušavamo utažiti na razne, ponekad pogrešne, načine. Isusa su navješćivali i tražili proroci, tražili su ga i kao tek rođeno djetešce, tražili su ga roditelji kad se izgubio, tražili su ga učenici, bolesni, grešnici, farizeji, tražili su ga čak i nakon njegove smrti!

Tema je nastavljena Pjesmom nad pjesmama u kojoj je opisan odnos Zaručnice (Crkve) i Zaručnika (Krista). Zaručnica također traži svog Zaručnika i čezne za njime, a važno je i to što je opisana i Zaručnikova čežnja, odnosno čežnja samog Boga za odnosom s nama. Bog koji nenadmašno ljubi, oprašta, podiže i brani svoju djecu od svega! Ova se tema nastavlja na sljedećoj konferenciji…

Oče, daj da vidim ono što ti vidiš u meni
i daj da osjećam ono što ti osjećaš kad vidiš mene!