Eho 2016.

Eho 2016.

Uvod

Stavi me kao znak na srce, kao pečat na ruku svoju,
jer ljubav je jaka kao smrt, a ljubomora tvrda kao grob.
Žar je njezin žar vatre i plamena Jahvina.
Mnoge vode ne mogu ugasiti ljubav
niti je rijeke potopiti.

Pj 8, 6 – 7

Uskoro na našoj stranici pogledaj cijela predavanja!

Stavi me kao pečat!
Pj 8, 6

Stavi me kao pečat! Treća Eho konferencija bila je najuspješnija do sad. Ne mislimo ovdje na broj ljudi, popularnost, promidžbu i slično, nego na mnoga iscijeljena srca i radost koja je ponovno ispunila mnoge duše. Povratne informacije koje smo dobili od mnogih sudionika bile su odlične. Bogu hvala!
Nastavili smo promatrati Zaručnicu iz Pjesme nad pjesmama i odnos Boga prema nama. Ona moli Zaručnika da ju stavi kao pečat na svoje srce. Svi znamo što pečat znači. Bogu smo važni, On nas je uzeo pod svoje krilo, On nas je poznavao i kad još nismo ni bili rođeni.
On je već tada imao plan za naš život i već nas je tada volio i radovao nam se. Njegova je ljubav snažnija od svakog našeg grijeha, svih strahova i briga. Ne samo da svi traže Boga, nego i On traži nas!
Drugi dio teme odnosio se na promatranje Isusa Krista kao Kralja. U Starom zavjetu kralj je imao što god je poželio, sve mu je pripadalo. Ako smatramo Isusa našim Kraljem, onda bismo mu trebali predati sve, a ne samo grijehe, bolesti i strahove. Budući da znamo da nas Bog neizmjerno voli, predati mu apsolutno sve i nije tako strašna stvar, zar ne? Pokušaj!