Iz današnjeg evanđelja – 26. 3. 2017.

Vjerujem li? Imam li odgovor na pitanje: „Tko si ti Gospodine?“ i mogu li kao pravi kršćanin reći da je to Onaj s kojim govorim?

shutterstock.com

Evanđelje:

Iv 9, 1 – 41

Ode, umije se pa se vrati gledajući.

Isus prolazeći ugleda čovjeka slijepa od rođenja. Zapitaše ga njegovi učenici: »Učitelju, tko li sagriješi, on ili njegovi roditelji te se slijep rodio?« Odgovori Isus: »Niti sagriješi on niti njegovi roditelji, nego je to zato da se na njemu očituju djela Božja. Dok je dan, treba da radimo djela onoga koji me posla.

Dolazi noć, kad nitko ne može raditi. Dok sam na svijetu, svjetlost sam svijeta.« To rekavši, pljune na zemlju i od pljuvačke načini kal pa mu kalom premaza oči. I reče mu: »Idi, operi se u kupalištu Siloamu!« – što znači »Poslanik.« Onaj ode, umije se pa se vrati gledajući. Susjedi i oni koji su ga prije viđali kao prosjaka govorili su: »Nije li to onaj koji je sjedio i prosio?« Jedni su govorili: »On je.« Drugi opet: »Nije, nego mu je sličan.« On je sam tvrdio: »Da, ja sam!« Nato ga upitaše: »Kako su ti se otvorile oči?« On odgovori: »Čovjek koji se zove Isus načini kal, premaza mi oči i reče mi: ‘Idi u Siloam i operi se.’ Odoh dakle, oprah se i progledah.« Rekoše mu: »Gdje je on?« Odgovori: »Ne znam.« Tada odvedoše toga bivšeg slijepca farizejima. A toga dana kad Isus načini kal i otvori njegove oči, bijaše subota. Farizeji ga počeše iznova ispitivati kako je progledao. On im reče: »Stavio mi kal na oči i ja se oprah – i evo vidim.« Nato neki između farizeja rekoše: »Nije taj čovjek od Boga: ne pazi na subotu.» Drugi su pak govorili: »A kako bi jedan grešnik mogao činiti takva znamenja?« I nastade među njima podvojenost. Zatim ponovno upitaju slijepca: »A što ti kažeš o njemu? Otvorio ti je oči!« On odgovori: »Prorok je!« Židovi ipak ne vjerovahu da on bijaše slijep i da je progledao dok ne dozvaše roditelje toga koji je progledao i upitaše ih: »Je li ovo vaš sin za kojega tvrdite da se slijep rodio? Kako sada vidi?« Njegovi roditelji odvrate: »Znamo da je ovo naš sin i da se slijep rodio. A kako sada vidi, to mi ne znamo; i tko mu je otvorio oči, ne znamo. Njega pitajte! Punoljetan je: neka sam o sebi govori!« Rekoše tako njegovi roditelji jer su se bojali Židova. Židovi se doista već bijahu dogovorili da se iz sinagoge ima izopćiti svaki koji njega prizna Kristom. Zbog toga rekoše njegovi roditelji: »Punoljetan je, njega pitajte!« Pozvaše stoga po drugi put čovjeka koji bijaše slijep i rekoše mu: »Podaj slavu Bogu! Mi znamo da je taj čovjek grešnik!« Nato im on odgovori: »Je li grešnik, ja ne znam. Jedno znam: slijep sam bio, a sada vidim.« Rekoše mu opet: »Što ti učini? Kako ti otvori oči?« Odgovori im: »Već vam rekoh i ne poslušaste me. Što opet hoćete čuti? Da ne kanite i vi postati njegovim učenicima?« Nato ga oni izgrdiše i rekoše: »Ti si njegov učenik, a mi smo učenici Mojsijevi. Mi znamo da je Mojsiju govorio Bog, a za ovoga ne znamo ni odakle je.« Odgovori im čovjek: »Pa to i jest čudnovato da vi ne znate odakle je, a meni je otvorio oči. Znamo da Bog grešnike ne uslišava; nego je li tko bogobojazan i vrši li njegovu volju, toga uslišava. Odvijeka se nije čulo da bi tko otvorio oči slijepcu od rođenja. Kad ovaj ne bi bio od Boga, ne bi mogao činiti ništa«. Odgovore mu: »Sav si se u grijesima rodio, i ti nas da učiš?« i izbaciše ga. Dočuo Isus da su onoga izbacili pa ga nađe i reče mu: »Ti vjeruješ u Sina Čovječjega?« On odgovori: »A tko je taj, Gospodine, da vjerujem u njega?« Reče mu Isus: »Vidio si ga! To je onaj koji govori s tobom!« A on reče: »Vjerujem, Gospodine!« I baci se ničice preda nj. Tada Isus reče: »Radi suda dođoh na ovaj svijet: da progledaju koji ne vide, a koji vide, da oslijepe!« Čuli to neki od farizeja koji su bili s njime pa ga upitaju: »Zar smo i mi slijepi?« Isus im odgovori: »Da ste slijepi, ne biste imali grijeha. No vi govorite: ‘Vidimo’ pa grijeh vaš ostaje.«

Riječ Gospodnja.

Uz dnevna čitanja…

Današnje nam evanđelje otvara brojne teme, a neke od njih su grijeh, krštenje, Božje ozdravljenje, svjedočenje, vjera i mudrost.

Vjerujem li?

Vrhunac ovog evanđeoskog teksta je razgovor Isusa i ozdravljenoga (usp. Iv 9, 35 – 38). Isus započinje pitanjem „Vjeruješ li u Sina Čovječjega?“, znajući već unaprijed da ga slijepac još nije „upoznao“. Vjerujem da Gospodin i nas ove nedjelje najprije pita: „Vjeruješ li u mene?“ Ako pogledamo malo šire, to pitanje obuhvaća čitavo kršćanstvo, stoga nas Isus i poziva da ponovno preispitamo sami sebe ispovijedamo li svoju vjeru stvarno čitavim srcem kada u Vjerovanju molimo „Vjerujem u Boga Oca Svemogućega…i Sina… i Duha Svetoga.“ Kako na postavljeno pitanje odgovara slijepac? „A tko je taj, Gospodine, da vjerujem u njega?“ Pitam se imamo li mi kršćani, iako podsvjesno još uvijek pokušavamo zaslužiti Božju milost različitim pobožnostima, zaista odgovor na pitanje: „Tko je taj? Tko si ti Gospodine?“ U svakoj duši postoji određeni vapaj, čežnja koja neprestano traži i pita se tko je On zapravo. Zadovoljavajući odgovor nećemo dobiti izvanjskim opisima njegova karaktera, čitanjem o njemu i sl. Taj se odgovor treba doživjeti iskustveno. Kako?

„To je onaj koji govori s tobom.“

Isusov odgovor vrlo je jednostavan. „Vidio si ga! To je onaj koji govori s tobom!“ O, kada bi kršćani na pitanje: „Tko je Gospodin?“ odgovarali: „To je onaj koji govori sa mnom!“ Gospodin postavlja temelj čitave naše vjere na samo jednu stvar – razgovor. Nije rekao: „To je onaj koji prebiva u tebi!“ ili „To je onaj koji te upravo ozdravio i oslobodio.“ Ne, Isus stavlja naglasak na razgovor – „To je onaj koji govori s tobom.“ Kako ćemo vjerovati ako ne govorimo s njime? Sebično je smatrati da je dovoljno samo nabrajati molitve i ujedno očekivati nadnaravnu vjeru u uslišanje. Vjerujem li? Imam li odgovor na pitanje: „Tko si ti Gospodine?“ i mogu li kao pravi kršćanin reći da je to Onaj s kojim govorim? Čezne li moja duša za razgovorom sa Zaručnikom u običnoj svakodnevici ili se još uvijek nastoji zadovoljiti ustaljenim rasporedom i prijašnjim znanjem i iskustvima?

Postani partner!

Komentari

Dnevna čitanja

 • Misao dana – 15. 8. 2018.
  Marija nije mogla znati što će se sve dogoditi, ali odlučila je vjerovati Bogu da On zna najbolje za nju.
 • Misao dana – 13. 8. 2018.
  Koliko god nam neobično zvučalo i izgledalo, to je duhovna stvarnost koja zaista postoji. Ne možemo ju vidjeti, ali za njom bismo trebali čeznuti.

Najnovije

Eho konferencija 2018

Eho konferencija 2018 - Evo, činim nešto novo!

Programi

Škola govorništva

Zakej

Program Zakej bavi se proučavanjem biblijskog načina upravljanja novcima. Saznaj što Biblija govori o financijama i odnosu prema novcu, kako bi postao mudar upravitelj onoga što ti je Bog povjerio. Read More about “Zakej”

Najnovije

Eho konferencija 2018

Eho konferencija 2018 - Evo, činim nešto novo!

Programi

Škola govorništva

Zakej

Program Zakej bavi se proučavanjem biblijskog načina upravljanja novcima. Saznaj što Biblija govori o financijama i odnosu prema novcu, kako bi postao mudar upravitelj onoga što ti je Bog povjerio. Read More about “Zakej”

Dnevna čitanja

 • Misao dana – 15. 8. 2018.
  Marija nije mogla znati što će se sve dogoditi, ali odlučila je vjerovati Bogu da On zna najbolje za nju.
 • Misao dana – 13. 8. 2018.
  Koliko god nam neobično zvučalo i izgledalo, to je duhovna stvarnost koja zaista postoji. Ne možemo ju vidjeti, ali za njom bismo trebali čeznuti.

E-mail:

Adresa:

IBAN:

Share This