Voditelj programa

Mirjana Matijašević

Mirjana Jaković

Mirjana Matijašević je potpredsjednica udruge Eho. Magistra je edukacije govorništva te hrvatskog jezika i književnosti. Pohađala je radionice nenasilne komunikacije, osnove NLP-a, tečaj javnog nastupa i tečaj komunikacijske psihologije. Trenutno je na postdiplomskom specijalističkom studiju upravljanja ljudskim potencijalima.

Škola govorništva

Škola govorništva zamišljena je kao postupno upoznavanje s poviješću govorništva, rad na glasu kroz usvajanje vježbi za glas i izgovor i sličnih metoda, te razrada govorničkog umijeća na temelju nekoliko disciplina (hrvatski jezik, retorika, fonetika, psihologija, sociologija, teologija). Primjeri iz antike povezuju se s biblijskim primjerima i konačno s našom svakodnevnicom. Polaznike se oprema za javni nastup na različitim segmentima (vokalni aparat, psihofizička spremnost, duhovnost, znanje i sl.).

Svaka od tema popraćena je praktičnim zadacima i vježbama, a polaznici će tijekom škole pripremati nekoliko javnih govora kako bi izbrusili svoje vještine i stečeno znanje prenijeli u praksu.

Škola govorništva ujedno je i škola komunikacijske psihologije, a polaznici stečeno znanje i vještine mogu upotrijebiti u svakome poslu koji obavljaju čineći ga time efikasnijim i plodonosnijim. Također, ova je škola i velika pomoć u evangelizaciji, što se vidi na stvarnim primjerima koji će se u školi obrađivati.

Trajanje: 5 mjeseci

Cijena:  srednjoškolci/studenti/nezaposleni – 100 kn/mj, zaposleni – 250 kn/mj

Neke od tema koje se mogu očekivati na Školi govorništva su:

  • važnost edukacije na području govorništva za lidere
  • povijest govorništva
  • biblijsko govorništvo
  • fonetske vježbe za glas izgovor, intonaciju, artikulaciju i akcentuaciju
  • vježbe za redukciju straha i treme u javnom nastupu i govorenju
  • emocionalna inteligencija i komunikacija
  • neverbalna komunikacija
  • kako nadvladati stres u komunikaciji
  • opuštanje u komunikaciji i kako uspješno komunicirati i sl.

Svaka od tema popraćena je praktičnim zadacima i vježbama, a polaznici će tijekom škole pripremati nekoliko javnih govora kako bi izbrusili svoje vještine i stečeno znanje prenijeli u praksu.

Uspjeh ove škole ovisi o angažmanu i redovitosti polaznika, a obećaje im se korisnost i zanimljivost sadržaja.

Voditelj programa

Mirjana Matijašević

Mirjana Jaković

Mirjana Matijašević je potpredsjednica udruge Eho. Magistra je edukacije govorništva te hrvatskog jezika i književnosti. Pohađala je radionice nenasilne komunikacije, osnove NLP-a, tečaj javnog nastupa i tečaj komunikacijske psihologije. Trenutno je na postdiplomskom specijalističkom studiju upravljanja ljudskim potencijalima.

Eho projekt - logo

E-mail:

Adresa:

IBAN:

Share This