fbpx

Eho projekt

Eho-Logo-140x140

Iz današnjeg evanđelja – 3. 2. 2017.

Ali baš se na takvim osobama koje su nam kamen spoticanja najčešće „lomi naša vjera“. Ili ćemo postupiti onako kako bi Isus postupio ili ćemo odustati i pasti pod teretom grijeha.