fbpx

Eho projekt

Misao dana – 24. 6. 2018.

Iako možda u svjetovnim očima naš posao ne izgleda veliko ili uspješno, ne očajavajmo jer naša nagrada je u Bogu!

Iz današnjeg evanđelja – 3. 2. 2017.

Ali baš se na takvim osobama koje su nam kamen spoticanja najčešće „lomi naša vjera“. Ili ćemo postupiti onako kako bi Isus postupio ili ćemo odustati i pasti pod teretom grijeha.

Iz današnjeg evanđelja – 8. 1. 2017.

Dovoljna nam je samo njegova ljubav. Bez obzira na naše grijehe, mi smo ljubljeni. Pokušajmo sada zastati u toj istini i postati svjesni da smo ljubljeni i da Bog uživa u nama.

Iz današnjeg evanđelja – 16. 12. 2016.

Danas imamo mase ljudi koji se ”griju na tuđoj vatri”. Ugodno im je slušati propovjedi, ići na osobnu molitvu, promatrati njihovu poslušnost Božjoj volji, ali teško će ikad samostalno krenuti otkrivati Boga i trčati do cilja. Zašto?

Iz današnjeg evanđelja – 15. 12. 2016.

Moramo postati svjesni da ćemo uspjeti vidjeti smisao u svakoj žrtvi, patnji ili poteškoći tek onda kada naučimo živjeti, svaki dan iznova, s perspektivom da sve što činimo, činimo pred licem Božjim.