fbpx

Eho projekt

Iz današnjeg evanđelja – 28. 2. 2017.

Nikad nije kasno krenuti novim putem i prepustiti sve u Božje ruke. “Prepustiti” ne znači “Bože, predajem ti sve i dižem ruke od svega”. “Prepustiti” znači “Bože, predajem ti sve i prihvaćam tvoje vodstvo. Daj da odsad činim ono što TI želiš jer znam da je to najbolje za mene.”