fbpx

Eho projekt

Iz današnjeg evanđelja – 4. 2. 2017.

Trebamo odmarati u Božjoj prisutnosti, razmatrati Božju Riječ srcem i dopustiti Duhu Svetom da nam otkriva skrivene i potisnute situacije i probleme kako bi nas molitva uistinu liječila, oslobađala i izgrađivala.