fbpx

Eho projekt

Iz današnjeg evanđelja – 15. 2. 2017.

Vjerujem da postoji jedna određena snaga u dodiru, odnosno da nije sve u riječima, jer bi Isus inače uvijek ozdravljao na taj način, a znamo da to nije bilo tako. Zar nije drugačiji osjećaj kada vam neka voljena osoba samo priča neke lijepe stvari ili kad vas primi za ruku ili vas snažno zagrli?