fbpx

Eho projekt

Iz današnjeg evanđelja – 19. 1. 2017.

Ohrabrimo se primjerima velikih svetaca reformatora poput sv. Ignacija, sv. Franje ili sv. Ivana od Križa u kojima vidimo kako Bog sa samo jednom osobom može učiniti stvari koje će označiti cijelu Crkvu.